Plasma Gasification!

 
Som jag förståt det är Plasma Gasification bättre än att lämna sopor på marken i sopberg. Sopberg skapar problem för grundvattnet som blir förorenat. Plasma Gasifikation kostar en hel del pengar. Men krig kostar också pengar, så vart är våra prioriteringar? Visst kostar en Louis Vuitton ca 80 000 SEK, och det finns alltid pengar till krigsindustri, så som mördarrobbottar som väljer sina offer efter etnicitet, eller människoras. Om planeten får fred, och all rasism upphör, så kommer vi att kunna bygga en bättre värld, för våra barn. 
 
Jag brukar säga att klimatfrågan är en fråga om egot. I egoismen att mina barn ska ha en bra framtid, men det inkluderar samtligas barn med. De stora problemen som vi har med sopor över hela världen är stora problem. Som jag förståt det kan Plasma Gasification även ha hand om toxic waist som är radioaktivt. Detta verkar mycket intressant.
 
 
Högtecknologiska Lösningar | |
Upp