Varför finns det pengar till krig, men inga pengar till barn som svälter?

 
För min egen del har inte frihetskampen mot vaxxning, varit en enda grej. Det betyder så mycket mera för mig: Frihet från jantelag, falskheter, och mot ungdomarnas ångest som de springer med, och måsten med tillsägelser från rika Lidingöbor, som sätter agendan varje dag. Det är en ny dag, det är helt ok att gå vidare, men samhället är skadligt för dess medlemmar, vi behandlar varandra illa, man kan inte ens gå en promenad, föräns man får fibro, utbrändhet och andra skador. Det är inte ok och vi måste frigöra oss från detta. Det handlar inte endast om att skydda grundlagen och skydda demonstrationsrättigheter och en bild, har sagt allt som jag skulle vilja säga också. Varför finns det pengar till krigsindustrin, men ingen hjälper de fattiga?
 
 
Allmänt | |
Upp