Jag älskar FT - Jag älskar Fair Trade!

 
Kaffe och kakao odlas t.ex. oftast av odlare som livnär sig på småskaligt jordbruk. För dessa producenter är betalningen för råvaran avgörande för familjeekonomin. Fair Trade gör en enorm skillnad, om familjen har pengar, kan de låta barn gå i skolan och därmed minskar man barnarbete. Samt att korruption förebyggs, då man handlar med långsiktiga handelsrelationer för att säkrar böndernas inkomst. Te däremot, odlas oftast på större plantage med anställd arbetskraft. Här spelar lönenivån och arbetsvillkoren en viktigare roll. Därför arbetar FT - Fair Trade med att stärka fackliga rättigheter, det är jätteviktigt då företag flyttar från land till land, dit det finns minst av de fackliga rättigheter, som företag måste vara transparenta med, men inte är. Intressant va?
Upp