Rädda Planeten och börja månadsspara!

 

Better Globe Forestry Ltd (“BGF”) är ett skogsbolag och socialt företag som använder träd som grund för sin verksamhet. Vinster genereras från träden och delas med dig som kund till det norska företaget Better Globe AS. Träden odlas i de torra och halvtorra områdena i Östafrika där de hjälper till att ha den mest betydande sociala och miljömässiga påverkan. De trädarter som valts ut är lokala och väl anpassade för att växa i torra och halvtorra områden.

Lokala förhållanden, såsom klimatet, hjälper dessa torktåliga träd att växa snabbt, särskilt med rätt skötsel av utbildade tekniker och kunniga lokala jordbrukare. Vissa arter producerar skördar årligen redan några år efter att de har planterats. Dessa träd, även kallade inkomstbringande träd, genererar intäkter snabbt.

BGF odlar träd främst i syfte att skapa hållbart virke. Träden genererar intäkter efter 20 år när de skördas och bearbetas till socialt ansvarsfulla och hållbara trävaruprodukter. Företaget planterar också trädslag som skyddar, eller interagerar med, andra träd. Denna strategi bidrar till den optimala utvecklingen av alla träden.

BGF skapar vinster från de årliga skördarna av sina inkomstbringande träd och från försäljningen av högkvalitativa trävaruprodukter, såsom möbler som tillverkas lokalt för att exporteras till Europa och andra destinationer. Att vara lönsamt är en förutsättning för företaget att utveckla hållbara affärsmodeller och sociala uppsökande program. Och som ett tack för att de hjälper till att crowdfunda missionen att motverka fattigdom och korruption i Afrika, delar Better Globes kunder på en betydande del av den vinst som de hjälper till att skapa när de köper träd och donationspaket.

Sedan 2006 har BGF startat upp trädplantager och arbetat nära jordbrukare (sedan 2015) i semi-öknen i Kenya. Genom att plantera träd bidrar de till att binda koldioxid, minska problem med erosion och förhindrar även ytterligare ökenspridning söder om Sahara.
Träden som planteras är inhemska i området. Som med alla skogsbolag är träden företagets ekonomiska motor. BGF:s unika fördelar är dubbla: att träden som klassificeras som ädelträ är helt jämförbara med mahognyträd och de växer snabbt i torra områden. Träden garanterar det långsiktiga ekonomiska perspektivet för BGF, för jordbrukarna och för dig som kund hos Better Globe AS. Köp träd här: https://www.betterglobe.se/kop-trad/56561/
 
 
Upp